انجام خدمات جوشکاری

انجام خدمات جوشکاری

انجام خدمات جوشکاری

انجام خدمات جوشکاری : ما دارای افراد متخصص ، متعهد و با تجربه می باشیم. شما می توانید بهترین خدمات را با قیمت منصفانه و مواد اولیه درجه یک از ما بخواهید.

نحوه محاسبه قیمت جوشکاری

قیمت جوشکاری در سال ۱۴۰۲
قیمت های ساخت
دستمزد ساختواحدحداقل (تومان)حداکثر (تومان)
اسکلت فلزی و سولهکیلوگرم۷,۰۰۰۱۵,۰۰۰
جوشکار برای یک روزروزمزد۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
شیروانیمتر۱۲۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰
رابیس کاریمتر۸۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
درب و پنجرهکیلوگرم۷,۰۰۰۳۰,۰۰۰
قیمت های نصب
دستمزد نصبواحدحداقل (تومان)حداکثر (تومان)
اسکلت فلزی و سولهکیلوگرم۱,۵۰۰۵,۵۰۰
درب آکاردئونیهرعدد۳۵۰,۰۰۰۵۵۰,۰۰۰
حفاظ پنجرههرعدد۲۰۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰
درب و پنجرههرعدد۱۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰
حفاظ دیوار و نردهمتر۲۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰
توضیحات :
تامین مواد و مصالح مصرفی بصورت توافقی می باشد.
تامین تجهیزات، دستگاه ها و ماشین آلات بصورت توافقی می باشد.
تامین نگهبان و امنیت کارگاه، آب، برق، داربست و تخته زیرپایی، کارگر جهت آزمایشگاه و … در مدت آزمایش بعهده کارفرما می باشد.
بیمه حوادث کامل شاغلین کارگاه و اشخاص ثالث، تجهیزات، ساختمان ها، معابر و بناهای اطراف تا حداکثر مبلغ و تا آخر مدت عملیات اجرائی بعهده کارفرما بوده و جبران خسارت وارده بعهده کارفرما بوده و پیمانکار هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
در مبالغ فوق ضریب بیمه تامین اجتماعی لحاظ نشده است و بابت مالیات ارزش افزوده، (%۹) به مبالغ فوق اضافه می گردد.
لیست انجام خدمات جوشکاری
 • پیمانکاری ساخت و نصب سوله
 • پیمانکاری ساخت و نصب پارکینگ
 • پیمانکاری اجرای پایپینگ و لوله کشی
 • پیمانکاری ساخت و نصب حفاظ و نرده
 • پیمانکاری ساخت و نصب درب آکاردئونی
 • پیمانکاری ساخت و نصب سقف و سایه بان
 • پیمانکاری لوله کشی گاز
 • پیمانکاری ساخت و نصب پل فلزی
 • پیمانکاری ساخت و نصب سازه فلزی
 • پیمانکاری ساخت و نصب اتاقک فلزی
 • پیمانکاری ساخت و نصب اسکلت فلزی
 • پیمانکاری ساخت و نصب انواع تابلو فلزی
قیمت انجام خدمات جوشکاری

قیمت به سه روش زیر محاسبه می شود:

 • بصورت کیلویی : مناسب برای کارهای بزرگ با وزن و حجم زیاد.
 • بر اساس ریز متره : مناسب برای کارهای دقیق است و از روی نقشه ها بصورت تئوری حساب می شود.
 • بصورت توافقی یا کلی یا اصطلاحا چکی : مناسب برای کارهای کوچک با وزن و حجم کم.
عوامل موثر بر قیمت تمام شده
 • تورم
 • ارتفاع کار
 • حمل و نقل
 • روش جوشکاری
 • کیفیت درخواستی
 • طراحی و شکل کار
 • مدت زمان اجرای پروژه
 • سند بلاست و رنگ آميزی
 • مواد و مصالح مصرفی (مقدار، جنس و …)
 • در بعضی موارد هم شرایط محیطی و جوی
 • نوع و حجم کار (خرده کاری، طراحی، ساخت و …)
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری

جوشکاری ( Welding ) یکی از روش‌های ساخت می باشد که هدف آن اتصال دائمی مواد مهندسی از قبیل فلز، سرامیک، پلیمر و کامپوزیت به یکدیگر است؛ و این کار معمولاً از طریق ایجاد حرارت بالا و ذوب ماده و سپس سرد کردن برای ایجاد جوش انجام می شود. جوش کاری با روش‌های اتصال دمای پایین تری مانند لحیم کاری نرم ( Soldering ) و لحیم کاری سخت ( Brazing ) که در آنها فلز پایه ذوب نمی‌شود، تفاوت دارد.

در جوش کاری علاوه بر ذوب فلز پایه، معمولاً از یک ماده به عنوان پرکننده نقطه اتصال ( Filler ) استفاده می شود تا حوضچه ای از مواد مذاب ایجاد گردد که پس از خنک شدن و ایجاد اتصال می تواند از فلز یا ماده پایه نیز قوی تر باشد. همچنین ممکن است از فشار در کنار گرما یا به تنهایی برای تولید جوش استفاده گردد. ضمناً در جوش کاری به نوعی محافظ برای حفاظت از فلزات پرکننده یا فلزات ذوب شده در برابر اکسید شدن یا آلودگی نیاز است.

برای ایجاد حرارت مورد نیاز جوش کاری از منابع انرژی متعددی می توان استفاده کرد، از قبیل: شعله گاز، قوس الکتریکی، لیزر، پرتوی الکترون، اصطکاک، و امواج مافوق صوت. همچنین جوش کاری در محیط های صنعتی مختلفی قابل اجراست از قبیل: هوای آزاد، جوش کاری زیر آب، و خارج از اتمسفر زمین. جوش کاری یک کار خطرناک است و برای جلوگیری از سوختگی، شوک الکتریکی، آسیب چشمی و دید، استنشاق گازهای سمی و دود و قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش شدید، نیاز به احتیاط می باشد.

انواع روش های جوشکاری

جوشکاری یکی از مهمترین فرآیندهای اتصال در صنعت می باشد که به وسیله آن مواد همجنس یا غیر همجنس به یکدیگر جوش داده می شوند. به همین دلیل در این صنعت نیاز مبرم به استفاده از جوشکارهای ماهر می باشد.

 • جوشکاری اصطحکاکی یا SOLID STATE WELDING (SSW)
 1. جوشکاری (CEW) COEXTRUSION WELDING
 2. جوشکاری (CW) COLD WELDING
 3. جوشکاری (DFW) DIFFUSION WELDING
 4. جوشکاری (EXW) EXPLOSION WELDING
 5. جوشکاری (FOW) FORGE WELDING
 6. جوشکاری (FRW) FRICTION WELDING
 7. جوشکاری (HPW) HOT PRESSURE WELDING
 8. جوشکاری (ROW) ROLL WELDING
 9. جوشکاری (USW) ULTRASONIC WELDING

 • جوشکاری قوسی یا (AW) ARC WELDING
 1. جوشکاری (GMAW) GAS METAL ARC WELDING
 2. جوشکاری (GMAW-P) GAS METAL ARC WELDING – PULSED ARC
 3. جوشکاری (GMAW-S) GAS METAL ARC WELDING – SHORT CIRCUITING ARC
 4. جوشکاری (GTAW) GAS TUNGSTEN ARC WELDING
 5. جوشکاری (GTAW-P) GAS TUNGSTEN ARC WELDING – PULSED ARC
 6. جوشکاری (PAW) PLASMA ARC WELDING
 7. جوشکاری (SMAW) SHIELDED METAL ARC WELDING
 8. جوشکاری (SW) STUD ARC WELDING
 9. جوشکاری (SAW) SUBMERGED ARC WELDING
 10. جوشکاری (SAW-S) SUBMERGED ARC WELDING – SERIES
 11. جوشکاری (SAW-T) SUBMERGED ARC WELDING – TANDEM
 12. جوشکاری (AHW) ATOMIC HYDROGEN WELDING
 13. جوشکاری (BMAW) BARE METAL ARC WELDING
 14. جوشکاری (CAW) CARBON ARC WELDING
 15. جوشکاری (CAW-G) CARBON ARC WELDING – GAS
 16. جوشکاری (CAW-S) CARBON ARC WELDING – SHIELDED
 17. جوشکاری (CAW-T) CARBON ARC WELDING – TWIN
 18. جوشکاری (EGW) ELECTROGAS WELDING
 19. جوشکاری (FCAW) FLUX CORED ARC WELDING

 • جوشکاری با گاز یا (OFW) OXYFUEL GAS WELDING
 1. جوشکاری (AAW) AIR ACETYLENE WELDING
 2. جوشکاری (OAW) OXYACETYLENE ARC WELDING
 3. جوشکاری (OHW) OXYHYDROGEN WELDING
 4. جوشکاری (PGW) PRESSURE GAS WELDING

 • جوشکاری مقاومتی (RW) RESISTANCE WELDING
 1. جوش کاری (FW) FLASH WELDING
 2. جوش کاری (HFRW) HIGH FREQUENCY RESISTANCE WELDING
 3. جوش کاری (PEW) PERCUSSION WELDING
 4. جوش کاری (PRW) PROJECTION WELDING
 5. جوش کاری (RSEW) RESISTANCE SEAM WELDING
 6. جوش کاری (RSW) RESISTANCE SPOT WELDING
 7. جوش کاری (UW) UPSET WELDING

 • سایر روش های جوشکاری OTHER WELDING
 1. جوش کاری (EBW) ELECTRON BEAM WELDING
 2. جوش کاری (EBW-HV) ELECTRON BEAM WELDING – HIGH VACUUM
 3. جوش کاری (EBW-MW) ELECTRON BEAM WELDING – MEDIUM VACUUM
 4. جوش کاری (EBW-NV) ELECTRON BEAM WELDING – NON VACUUM
 5. جوش کاری (ESSW) ELECTROSLAG WELDING
 6. جوش کاری (FLOW) FLOW WELDING
 7. جوش کاری (IW) INDUCTION WELDING
 8. جوش کاری (LBW) LASER BEAM WELDING
 9. جوش کاری (TW) THERMIT WELDING
کاربردهای جوشکاری

۱- اتصال قطعات زینتی، پزشکی، مهندسی، هنری و … (مانند لوسترها، مجسمه ها، درب پنی سیلین، پلاتین های داخل بدن، بویلرها، خطوط لوله، مخازن تحت فشار، برج های پالایشگاهی، ساختمان ها و …)

۲- بازسازی عیوب قطعات در حال تولید با فرآیند ریخته گری یا ماشین کاری شده (در اکثر قطعات تولید شده عیوب مشاهده می شود که برخی از قطعات را به علت بزرگ بودن ابعاد و حجم شان و برخی دیگر از قطعات را بدلیل گران بودن مواد اولیه و هزینه تولیدشان نمی توان ضایعات کرد. لذا جهت تعمیر اقتصادی این قطعات از روش های مختلف جوش کاری استفاده می شود)

۳- بازسازی و بهبود قطعات مستهلک و فرسوده شده (در برخی موارد امکان خرید یا ساخت قطعات مختلف در صنعت وجود ندارد، بنابراین ترجیح به تعمیر این قطعات توسط جوش کاری بسیار بالا است)

۴- بهبود خواص موضعی در تولید قطعات نو (در بعضی از قطعات صنعتی سطح قطعه می بایست سخت و مقاوم به سایش و خوردگی باشد ولی درون قطعه باید نرم و چقرمه باشد که برای رسیدن به این امر از روکشکاری توسط جوش کاری استفاده می شود و مثال هایی دیگر …)

۵- کاربردهای هنری و آموزشی (آموزشگاه ها، ساخت مجسمه های هنری و …)

فرمول های محاسبه قیمت انجام خدمات جوشکاری

فرمول کلی = هزینه دستمزد و الکترود × هزینه مواد و مصالح × سایر هزینه ها

انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
محاسبه ضریب بالاسری

در تجزیه بهای فعالیت های پروژه، صرفاً عوامل (مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل و نقل) دخیل هستند ولی در واقعیت، اجرای کار هزینه‌های دیگری نیز در پی دارد. اعمال ضریب بالاسری برای در نظر گرفتن این هزینه‌ها پیشنهاد شده است.

ضریب بالاسری پروژه های عمرانی ۱٫۳۰ و ضریب بالاسری پروژه های غیر عمرانی ۱٫۴۱ در نظر گرفته می‌شود.

اختلاف مابین دو ضریب به تفاوت مسئولیت پرداخت سهم بیمه در طرح های عمرانی و غیر عمرانی مربوط است. یک نمونه از آنالیز و محاسبه ضریب بالاسری برای طرح های عمرانی و غیر عمرانی بصورت زیر است.

آناليز ضریب بالاسري پروژه های عمرانیآناليز ضریب بالاسري پروژه های غیر عمرانی
سود ۸ درصد.
ماليات بر سود ۱ درصد.
بيمه طرحهاي عمراني ۱٫۶ درصد.
هزينه دفتر مركزي ۲٫۵ درصد.
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد.
هزينه ضمانتنامه ۱٫۵ درصد.
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰٫۲ درصد.
كمك به صندوق كارآموزي ۰٫۲ درصد.
جمع ۲۳ درصد.
سود ۸ درصد.
ماليات بر سود ۱ درصد.
بيمه طرحهاي غیر عمراني ۷٫۷۸ درصد.
هزينه دفتر مركزي ۲٫۵ درصد.
هزينه مستمر كارگاه ۸ درصد.
هزينه ضمانتنامه ۱٫۵ درصد.
هزينه آزمايشگاه پيمانكار ۰٫۲ درصد.
كمك به صندوق كارآموزي ۰٫۲ درصد.
جمع ۲۹٫۲ درصد.
ضريب بالاسري : ۱٫۳۰ضريب بالاسري :۱٫۴۱

لازم به توضیح است که نحوه محاسبه ضرایب بالاسری در اسناد مختلف به روش های متفاوتی بیان شده است. برای مثال، براساس کتابچه راهنمای مهندسین ناظر که از سوی دفتر توسعه منابع انسانی بخش حمل و نقل وزارت راه و ترابری منتشر شده است، هزینه های بالاسری به شرح ذیل تفکیک گردیده است.

 • سود ۱۰ درصد.
 • مالیات ۵ درصد.
 • هزینه دفتر مرکزی ۲٫۵ درصد.
 • هزینه مستمر کارگاه ۶ درصد.
 • بیمه طرح های عمرانی ۱٫۶ درصد.
 • هزینه ضمانت نامه ۱٫۳ درصد.
 • عوارض معادن ۰٫۱ درصد.
 • بیمه کار ۰٫۵ درصد.
 • هزینه های پیش بینی نشده ۲ درصد.
 • هزینه کسور وجه الضمان ۱ درصد.

بدیهی است که فرضیات درنظر گرفته شده در این محاسبات قدیمی بوده و بعضاْ تغییر یافته اند.

جستجوهای متداول کاربران اینترنتی درباره جوشکاری

دستگاه جوش ، جوش برق ، اینورتر جوش ، آموزش جوش ، پیمانکار ، گاز جوش ، الکترود ، الکترود جوش ، انواع جوش ، دستگاه جوش ، جوش آرگون ، درمان چشم جوشکار ، جوش CO2 ، ماسک جوش ، اموزش جوش ، قطره جوش ، فنی و حرفه ای ، جوش ، جوش ارگون ، جوش زیر آب ، برق زدگی جوش ، عینک جوش ، عکس جوش ، کابل جوش ، ترانس جوش ، انجام خدمات جوشکاری ، پیمانکار ساختمان ، آهنگری ، اهنگری و غیره

انجام خدمات جوشکاری
انجام خدمات جوشکاری
تهران را بیشتر بشناسید

پرجمعیت ترین شهر و پایتخت ایران، مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. این شهر با بیش از ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ تن جمعیت، بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعیت ترین شهر آسیای باختر به شمار می رود. کلان شهر تهران نیز دومین کلان شهر پرجمعیت خاورمیانه است.

تهران به دو ناحیه دشتی و کوهپایه ای البرز تقسیم می شود و گستره کنونی آن از ارتفاع ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ متری از سطح دریا امتداد یافته است. تهران دارای اقلیم نیمه خشک است. در بیشتر سال ها، فصل زمستان نیمی از کل بارش های سالانه تهران را تأمین می کند و تابستان نیز کم باران ترین فصل در تهران است.

تهران شهری با گوناگونی گروه‌های قومی است اما جمعیت خارجی آن کم است. به عنوان بزرگ ترین شهر فارسی زبان جهان، اکثریت مردم تهران را فارسی زبانان تشکیل می دهند و بیشتر مردم این شهر رسماً مسلمان و شیعه دوازده‌ امامی هستند.

تهران کانون اقتصادی ایران است و نخستین منطقه صنعتی این کشور محسوب می‌شود. این شهر یکی از مهم ترین مراکز گردشگری ایران به حساب می‌آید و دارای مجموعه ای از جاذبه های گردشگری است که شامل کاخ ها و موزه هایش می شود. برج آزادی نماد تهران است و از منشور کوروش بزرگ، برای نخستین بار در این مکان پرده برداری شد. برج میلاد نیز نماد دیگر تهران و بلندترین برج ایران است. تهران با میزبانی بازی های آسیایی ۱۹۷۴، نخستین شهر در خاورمیانه بود که میزبان بازی های آسیایی شد و مجموعه ورزشی آزادی به عنوان یکی از پیشرفته ترین های آن دوران، همزمان با این بازی‌ ها در ۱۰ شهریور ۱۳۵۳ گشایش یافت.

از نظر اداری، تهران به ۲۲ منطقه و ۱۲۲ ناحیه شهری تقسیم شده‌ است و شهرهای تجریش و ری را دربر گرفته است. به عنوان یک مرکز سیاسی و اداری، مهم ترین نهادهای دولتی و قضایی ایران، همانند وزارتخانه ها و مجلس شورای اسلامی که تهران ۳۰ نماینده در آن دارد، در این شهر واقع شده است. این شهر دارای دو فرودگاه بین المللی امام خمینی و مهرآباد است که از پررفت و آمدترین فرودگاه ها در ایران هستند.


جهت هر کونه درخواست مشاوره رایگان و پشتیبانی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

تلفن : ۱۰ ۸۰ ۶۴۵ ۰۹۱۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *