بایگانی برچسب برای: Ultrasonic Testing

جدول سرعت صوت مواد مختلف Longitudinal Sound Velocity In Ultrasonic Testing

سرعت صوت مواد (Sound Velocity)

/
جدول سرعت صوت مواد مختلف جهت تست آلتراسونیک سرعت صوت …
بازرسی فراصوتی یا آلتراسونیک (Ultrasonic Testing or UT)

تست ut یا التراسونیک (Ultrasonic Testing)

/
چرا تست ut یا التراسونیک (Ultrasonic Testing) الزامی است؟ هم…