بایگانی برچسب برای: Magnetic particle inspection (MT)

بازرسی ذرات مغناطیسی جوش (Magnetized Testing or MT)

تست mt یا ذرات مغناطیسی

/
چرا تست mt یا ذرات مغناطیسی (Magnetized Testing) الزامی است…
تست غیر مخرب و بازرسی مواد

تست غیر مخرب و بازرسی مواد

/
تست غیر مخرب و بازرسی مواد تست غیر مخرب (NDT) : ارائه …