بایگانی برچسب برای: Lamination

تست التراسونیک UT در بازار آهن

اجرای تست تورق یا Lamination در بازار آهن

/
تست تورق یا Lamination یکی از زیرمجموعه های تست التراسونیک UT …