تست جوش ut یا تست آلتراسونیک

چرا تست جوش ut یا Ultrasonic Testing الزامی است؟ همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به

بیشتر بخوانید

تست جوش pt یا بازرسی مایعات نافذ جوش

چرا تست جوش pt الزامی است؟ همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده است

بیشتر بخوانید

تست جوش vt یا بازرسی چشمی جوش

چرا تست جوش vt لزامی است؟ همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده است

بیشتر بخوانید