بایگانی برچسب برای: قیمت تست pt

تست جوش pt یا بازرسی مایعات نافذ جوش

تست جوش pt یا بازرسی مایعات نافذ جوش

/
چرا تست جوش pt الزامی است ؟ همانطور که می دانید، در استاندارد…
بازرسی مایعات نافذ جوش (Liquid Penetrant Testing or PT)

تست PT یا مایعات نافذ

/
همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده ا…