بایگانی برچسب برای: جزوه تست ut

تست جوش ut یا تست آلتراسونیک

تست جوش ut یا تست آلتراسونیک

/
چرا تست جوش ut یا Ultrasonic Testing الزامی است ؟ همانطور که…