بایگانی برچسب برای: تست ut جوش

تست جوش pt یا بازرسی مایعات نافذ جوش

تست جوش pt یا بازرسی مایعات نافذ جوش

/
چرا تست جوش pt الزامی است ؟ همانطور که می دانید، در استاندارد…