بایگانی برچسب برای: تست mt

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

/
چرا تست جوش mt یا Magnetized Testing الزامی است ؟ همانطور که…
بازرسی ذرات مغناطیسی جوش (Magnetized Testing or MT)

تست mt یا ذرات مغناطیسی

/
همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده ا…