بایگانی برچسب برای: تست جوش mt

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

/
چرا تست جوش mt یا Magnetized Testing الزامی است ؟ همانطور که…
تست جوش pt یا بازرسی مایعات نافذ جوش

تست جوش pt یا بازرسی مایعات نافذ جوش

/
چرا تست جوش pt الزامی است ؟ همانطور که می دانید، در استاندارد…
تست جوش vt یا بازرسی چشمی جوش

تست جوش vt یا بازرسی چشمی جوش

/
چرا تست جوش vt لزامی است ؟ همانطور که می دانید، در استاندار…
بازرسی ذرات مغناطیسی جوش (Magnetized Testing or MT)

تست mt یا ذرات مغناطیسی

/
همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده ا…