بایگانی برچسب برای: تست التراسونیک

بازرسی فراصوتی یا آلتراسونیک (Ultrasonic Testing or UT)

تست ut یا التراسونیک (Ultrasonic Testing)

/
همانطور که می دانید، در استانداردها و آیین نامه ها به وضوح آمده ا…