بایگانی برچسب برای: بازرسی چشمی یا تست VT

تست و بازرسی چشمی جوش (Visual Testing or VT)

بازرسی چشمی یا تست VT

/
بازرسی چشمی یا تست VT الزامی است. همانطور که می دانید، در…