بایگانی برچسب برای: آزمایش mt چیست

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

تست جوش mt یا تست ذرات مغناطیسی جوش

/
چرا تست جوش mt یا Magnetized Testing الزامی است ؟ همانطور که…